Poziom wody w Narewce w okolicach Kosy Mostu

Z 2,3 m w styczniu poziom wody spadł do 1,3 m w grudniu.

Styczeń

Wasserstand Narewka Janury 2019

Luty

Wasserstand Narewka Februar 2019

Marzec

Wasserstand Narewka March 2019

Kwiecień

Wasserstand Narewka April 2019

Maj

Wasserstand Narewka May 2019

Czerwiec

Wasserstand Narewka June 2019

Lipiec

Wasserstand Narewka July 2019

Sierpień

Wasserstand Narewka August 2019

Wrzesień

Wasserstand Narewka September 2019

Październik

Wasserstand Narewka October 2019

Listopad

Wasserstand Narewka November 2019

Grudzień

Wasserstand Narewka  December 2019