POZIOM WODY W JEZIORZE SIEMIANOWKA OKOŁO 2019 R.

Fotografowane przez cały rok jezioro Siemianówka pokazuje, jak suche w tym roku było do tej pory. Oto zdjęcie z października 2018 r. Żurawie lecą bardzo szybko w pociągu na południe.

I tu rozwój poziomu wody w 2019 r. Ponieważ pod koniec 2015 r. zacząłem odwiedzać ten region co najmniej raz na kwartał, mogłem zaobserwować, że poziom wody obniżył się od wiosny do lata, ale w okresie jesienno-zimowym nadal sięgał aż do regionów nadbrzeżnych. W tym roku obawiam się, że do października stał się bardziej suchy i suchy. Po wykonaniu comiesięcznych zdjęć struktury poboru w Cisówce. Nigdy nie doświadczyłem jeziora tak suchego we wrześniu i październiku.

Również w rejonie Maruszki położonej na południuüfer ten sam obrazek. Październik 2018 r. - październik 2019 r. Zasięg dla licznych reprezentowanych tu ptaków wodnych staje się coraz mniejszy.